REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ TALK AND GO SP. Z O.O.

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady oraz warunki współpracy  ze szkołą językową Talk and Go Sp. z o.o.
 2. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia współpracy z lektorami o odpowiednich kwalifikacjach oraz stosownym przygotowaniu metodycznym do prowadzenia zajęć językowych.  
 3. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania ucznia jest rozwiązanie  odpowiedniego testu lub bezpłatna lekcja próbna z lektorem. 
 4. Dokonanie zapisu na lekcje lub kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz wniesieniu opłaty i jest akceptacją niniejszego Regulaminu, będącego integralną częścią Umowy.
 5. Szkołą zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć nie później niż na 24 godziny przed  terminem zajęć z przyczyn losowych.
 6. Uczeń jest zobowiązany do odwołania lekcji, w której nie będzie mógł uczestniczyć nie później niż 24 godziny przed terminem lekcji. W przeciwnym razie uczeń będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za tę lekcję.
 7. Uczeń ma prawo zmienić termin lekcji po wcześniejszym uzgodnieniu tego z lektorem, prowadzącym nie później niż 24 godziny przed terminem zajęć.
 8. Prowadzący zajęcia i uczestnicy kursów są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz  punktualnego rozpoczynania zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 9. Skreślenie z listy kursantów może nastąpić w przypadku nieodpowiedniego zachowania, które przeszkadza lektorowi w prowadzeniu zajęć lub kursantom w przyswajaniu wiedzy oraz braku opłat w ustalonym terminie oraz powtarzającego się więcej niż trzy razy zbyt późnego odwoływania zajęć, jak i przekładania zająć więcej niż 2 razy w miesiącu, co może zaburzyć pracę i organizację harmonogramu lektora.
 10. Stronom przysługuje możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. Umowa rozwiązuje się na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego. Kursant zobowiązany jest do uiszczenia pełnej raty za kurs w okresie wypowiedzenia.
 11. Płatności mogą być dokonane szybkim przelewem BLIK na numer telefonu 501843275 lub przelewem tradycyjnym na konto:

31 1140 2004 0000 3302 8352 3383
(mBank)

Talk and Go Sp. z o.o.

NIP: 5532583223

REGON : 52482978000000

KRS: 0001027255

Adres: Cięcina, ul. Zarębek 9

34-350 Węgierska Górka

Call Now Button